azarlı

azarlı
sif.is. Xəstə, azara düşmüş. Azarlı uşaq. – Azarlı da öz yerində uzan- mışdı və bir söz danışmırdı. C. M.. Azarlı qızdırmanın yüksək dərəcəsindən yatağın içində çapalayıb əziyyət çəkirdi. B. T..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • xəstə — sif. <fars.> 1. Səhhəti yerində olmayan, bir xəstəliyi olan; naxoş, azarlı. Xəstə uşaq. – Xəstə əsgər dərindən nəfəs aldı. H. N.. Xəstə atalarının ürəyini sıxmaq istəməyən oğul və qız güzəranlarından şikayət eləmədilər. Ə. Abasov. // İs.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəstə-xəstə — z. Xəstə olduğu halda, azarlı azarlı, naxoş halda. Xəstə xəstə qonaqlığa getmək. – Polad Kamilin xəstə xəstə gördüyü işə məəttəl qaldı. M. Süleymanov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naxoş — f. 1) xoşa gəlməyən, qəbul edilə bilməyən; 2) pis, yaman; 3) xəstə, azarlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xəstə — f. 1) yorğun; 2) naxoş, azarlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ax — n. 1. Təəccüb, təəssüf, arzu, həsrət və başqa hissləri bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir). Ax, az qala yadımdan çıxmışdı. Ax, nə gözəldir! – Ax, necə kef çəkməli əyyam idi! M. Ə. S.. <Əvvəlinci azarlı:> Ax! Ax! Vallah, bilmirəm ki, bu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azarlılıq — is. Azarlı adamın vəziyyəti, halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bimar — sif. və is. <fars.> Xəstə, naxoş, azarlı. Barilaha, gülzarına qıyma sən; Xəstə düşüb, bimarına qıyma sən! A. P.. Bir təbibə gedib də bir bimar; Dedi: mədəmdə ağrı bir şey var. M. Ə. S.. Vahidəm, bimarieşqəm, qeyridən yox minnətim. Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədən — is. <ər.> İnsan və ya heyvanın vücudu; gövdə. Bədən üzvləri. İri bədən. Sağlam bədən. Ağ bədən. – <Gülpəri:> Yazığı o qədər döyübdür ki, bədənində sağ yer qalmayıb. Ə. H.. İndi ananın yarıçılpaq bədəni şaxta qarşısında müdafiəsiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəniz — is. Üz, çöhrə, sifət. <Toğrulun> qara və böyükcə gözləri ildırımlar çaxır, geniş və qırmızı bənizindən qəzəb alovları qarsırdı. H. N.. // Üzün rəngi. Bənizi solmaq. Bənizi qaçmaq. Bənizi ağ. – Zəfərantək bənizimi döndərdi ol birəhm yar;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döş — is. 1. Bədənin, boyundan qarına qədər olan ön hissəsi; köks, sinə. Döş qəfəsi. Döş əzələləri. – . . Ciyər sinənin içində olur ki, qutu kimi şeydir. Onun qabaq tərəfi döş sümüyü və qabırğalardır. H. Z.. Ayna islaq başını Ayazın döşünə qoydu. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”